Strata operacyjna wyniosła 40,58 mln zł wobec 45,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r. wobec 984,97 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody Grupy OTL w roku 2020 wyniosły 853,4 mln zł, co oznacza ich spadek o 131,6 mln zł (- 13,4% r/r) w porównaniu z wartością skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie 2019 r. Wynikało to przede wszystkim z dezinwestycji i wyłączeniu od września 2020 r. z konsolidacji spółki Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie prowadzącej działalność w zakresie żeglugi śródlądowej oraz istotnego ograniczenia działalności spółki STK S.A. w restrukturyzacji oraz nierealizowania za pomocą własnego taboru usług spedycji kolejowej. Spadek przychodów ze sprzedaży w 2020 r. w segmencie kolejowym Grupy OTL wyniósł -18,6 mln (- 54,7% r/r), a segment żeglugi śródlądowej odnotował spadek wartości sprzedaży o -42,9 mln zł (-42% r/r). Znaczny wpływ na niższą wartość obrotów w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 miały także niższe przeładunków towarów masowych związanych z energetyką, przemysłem hutniczym i wydobywczym" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 128,01 mln zł wobec 47,95 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r.

(ISBnews)