Większa intensywność kontroli ciężarówek

Jak podało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, w sobotę minister infrastruktury Alvin Gajadhur, wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki oraz wiceminister finansów i szef KAS Bartosz Zbaraszczuk poinformowali o działaniach służb na granicy polsko-ukraińskiej, w związku z protestem przedstawicieli branży transportowej. "Jesteśmy w stałym dialogu z branżą transportową. Podczas ostatniego spotkania ustaliliśmy, że służby państwowe zwiększą intensywność kontroli ciężarówek na pograniczu polsko-ukraińskim. Był to jeden z postulatów branży. Dzisiaj pokazujemy, że dotrzymujemy słowa: Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna i Policja skierowały w ten region dodatkowe siły" — powiedział minister Gajadhur.

Podniesienie sprawy na forum europejskim

Reklama

Zaznaczył także, że rząd będzie podejmował działania w instytucjach europejskich, "nastawione na wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji na rynku przewozowym". Powiedział, że na zaplanowanym na poniedziałek szczycie Rady ds. Transportu Unii Europejskiej "na arenie unijnej należy podnieść temat skutków, jakie wywołało zniesienie obowiązku posiadania zezwoleń na wjazd do UE przez kierowców ukraińskich".

Resort infrastruktury podał także, że od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. inspektorzy ITD przeprowadzili 180 670 kontroli drogowych (w tym kontroli ruchu drogowego), z czego 84 198, czyli prawie 47 proc. wszystkich kontroli prowadzonych przez ITD na terenie Polski, dotyczyło przewoźników zagranicznych. 14 767 kontroli dotyczyło przewoźników z Ukrainy. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 9409 naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, co skutkowało karami pieniężnymi.

Kontrole dotyczą także przewoźników ukraińskich

"Wbrew twierdzeniom pojawiającym się w przestrzeni publicznej, postępowania prowadzone przez polskie służby obejmują również przewoźników ukraińskich i w przypadku prowadzonych przez ITD czynności kontrolnych dotyczą m.in. prawidłowości realizowanych operacji transportowych, posiadanych uprawnień do realizacji przewozu, czasu pracy kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz ich tonażu" – stwierdzono w komunikacie.

Resort poinformował, że także ITD prowadzi czynności wobec ukraińskich przewoźników w zakresie uiszczenia opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg. Od 1 stycznia 2023 r. do 22 listopada 2023 r. inspektorzy przeprowadzili 38 870 kontroli mobilnych, w tym 9347 zagranicznych pojazdów, wśród których 3855 (41 proc.) stanowiły pojazdy z Ukrainy. W przypadku 969 kontroli pojazdów ukraińskich stwierdzono naruszenia.

Według komunikatu weryfikowane są również naruszenia zarejestrowane przez system fotoradarowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Od 1 stycznia 2023 r. do 22 listopada 2023 w systemie CANARD zarejestrowano 27 938 przypadków niestosowania się (do przepisów-PAP) przez kierowców pojazdów ciężarowych z zagranicy, w tym 7872 przez pojazdy ciężarowe zarejestrowane na Ukrainie.(PAP)

Autor: Marek Siudaj