Projekty w Polsce znalazły się w szerszym pakiecie ogłoszonym przez KE, który obejmuje 10 państw członkowskich i 25 inwestycji. Poza Polską chodzi o: Bułgarię, Czechy, Grecję, Maltę, Niemcy, Portugalię, Rumunię, Węgry i Włochy.

"Każdy z tych 25 projektów ilustruje, w jaki sposób UE działa, aby poprawić codzienne życie naszych obywateli, na przykład przez zapewnienie lepszej jakości wody pitnej, szybszego transportu kolejowego czy dostępu do nowoczesnych szpitali" - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

W przypadku Polski wtorkowa decyzja dotyczy projektów związanych z poprawą opieki zdrowotnej oraz infrastruktury wodnej, kolejowej i drogowej. "W Polsce mamy ważne projekty drogowe, pogłębienie podejścia dla promów w Porcie Gdynia, budowę 7 dróg ekspresowych, w tym sekcji Warszawa - Grójec" - wyliczała Cretu.

Z informacji przekazanych przez Komisję wynika, że fundusze polityki spójności sfinansują budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa–Grójec (129 mln euro), autostrady A2 na odcinku między południową obwodnicą Warszawy a Mińskiem Mazowieckim (ponad 78 mln euro), odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku prowadzącego do granicy czeskiej (105 mln euro) oraz odcinka obwodnicy Olsztyna (87 mln euro). Wszystkie te projekty wchodzą w skład transeuropejskiej sieci transportowej.

Ponadto UE przeznaczy 61 mln euro na nowy sprzęt do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Beneficjentami tej inwestycji będzie ponad 3,3 mln mieszkańców województwa małopolskiego. Komisja zdecydowała też, że wesprze kwotą 56 mln euro budowę nowego kompleksu szpitalnego mieszczącego Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Inwestycja, która ma scentralizować usługi opieki zdrowotnej w tym regionie, będzie wymagać rozbudowy infrastruktury i zakupu nowego sprzętu. Centrum ma prowadzić szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci; powiększy też swoje oddziały ortopedii, traumatologii i rehabilitacji.

Komisja podała, że wesprze kwotą 126 mln euro budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej główne miasta województwa zachodniopomorskiego, w tym Stargard, Police i Gryfino. Z nowych połączeń będzie mogło korzystać 687 tys. mieszkańców tych ośrodków.

Z kolei 39 mln euro ma pomóc w zakupie 16 elektrycznych pociągów, które będą jeździć w aglomeracji warszawskiej. Blisko 58 mln euro z unijnej kasy ma pójść na modernizację 152 wagonów pasażerskich i zakup 20 lokomotyw elektrycznych, które będą eksploatowane na trasach krajowych obsługiwanych przez PKP Intercity.

Z komunikatu KE wynika ponadto, że wsparte zostaną inwestycje nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa operacji w Porcie Gdańsk (modernizację układu falochronów). Na ten cel ma zostać przeznaczone 155 mln euro z budżetu UE. Z kolei na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w Porcie Gdynia (rozbudowę i modernizację nabrzeża i budowli hydrotechnicznych) ma iść blisko 65 mln euro.

Cretu poinformowała, że w obecnej perspektywie finansowej zatwierdziła 258 dużych projektów infrastrukturalnych, na które przeznaczono 32 mld euro z funduszy UE (to połowa ich łącznej wartości). Duże projekty infrastrukturalne to projekty, w które inwestowane jest z funduszy polityki spójności ponad 50 mln euro (75 mln w przypadku projektów transportowych). Ze względu na ich skalę, podlegają one ocenie Komisji, która wydaje następnie decyzję w ich sprawie.