W czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono projekt uchwały RM ws. wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, 12 mld zł ma trafić na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Morawiecki na swoim profilu na Facebooku zamieścił post, w którym poruszył kwestię wsparcia państwa dla firm i samorządów w Polsce.

"Dzięki błyskawicznemu działaniu rządowych Tarcz Antykryzysowych, przy współpracy instytucji takich jak Narodowy Bank Polski, Polski Fundusz Rozwoju, BGK - wspieramy rozwój firm" - napisał. Podkreślił, że dzięki takim działaniom "udało nam się uratować dziesiątki tysięcy firm i miliony miejsc pracy". Wskazał też prezydenta Andrzeja Dudę jako osobę zaangażowaną w te działania.

Morawiecki stwierdził również, że "podobnego wsparcia" potrzebują polskie samorządy. "Służy temu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony samorządowców. W ostatnich tygodniach, podczas podróży po całej Polsce, odbyłem setki rozmów i przekonałem się o tym, jak wiele dobrych pomysłów czeka na realizację" - oznajmił szef rządu.

Poinformował też: "wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Polaków i podwajamy budżet Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do 12 miliardów złotych". "Dzięki temu impulsowi makroekonomicznemu zwiększamy możliwości rozwoju małych ojczyzn i społeczności lokalnych. To dwa razy większa szansa na nowe projekty, inwestycje, poprawę infrastruktury i jasny sygnał, że możemy bezpiecznie i z optymizmem patrzeć w przyszłość" - ocenił. Zapewnił, że wsparcie dostaną "wszyscy - duże miasta i małe gminy".

"Solidarność to nie pusty slogan i historia. To idea, którą konsekwentnie wprowadzamy w życie i która zmienia życie milionów Polaków" - podkreślił premier.

Zgodnie z projektowaną uchwałą RM, za opracowanie której odpowiadają resorty: rozwoju, finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji, kwota 12 mld zł zostanie podzielona na trzy pule.

Pierwsza w kwocie 5 mld zł zostanie przeznaczona dla gmin i miast na prawach powiatu; druga - 1 mld zł dla powiatów niebędących miastami na prawach powiatu; a trzecia - 6 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazano, zakłada się, że środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu. "Trzecia pula będzie dysponowana przez Prezesa Rady Ministrów, na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy. Terminy składania wniosków zostaną określone przez ten organ w ogłoszeniu o naborze" - napisano.

Autorzy projektu tłumaczą, że potrzeba przyjęcia tej uchwały wynika z konieczności przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 polegającym na występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów oraz dodatkowych wydatkach w budżetach gmin i powiatów. Planowany termin przyjęcia projektu uchwały przez RM to III kwartał 2020 r.