Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030".

Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że przyczyną zmian jest konieczność pilnego zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji wynikająca z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Rok temu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu dla budowy 100 obwodnic. Na realizację inwestycji, które będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, rząd przeznaczy 28 mld zł.

Za realizację tego rządowego programu odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze dla 84 obwodnic. Czternaście kolejnych jest na etapie realizacji.

autor: Łukasz Pawłowski