Zgodnie z projektem, maksymalne stawki "kilometrówki", czyli za przejechanie 1 km wzrosną: z 0,5214 do 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc., z 0,8358 do 1,038 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc., z 0,2302 do 0,69 zł dla motocykla, oraz z 0,1382 do 0,42 zł dla motoroweru.

Planowaną zmianę ministerstwo uzasadnia wzrastającymi kosztami eksploatacji pojazdów, co spowodowane jest m. in. wzrastającymi cenami paliwa. Jak podkreślono w uzasadnieniu, do ministerstwa trafiły liczne petycje i monity, wzywające do podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, a używanych do celów służbowych.

W świetle obliczeń i danych przytaczanych przez powyższe podmioty należy wskazać, że wzrastające koszty eksploatacji powodują, że maksymalne stawki "kilometrówki", zawarte w rozporządzeniu z 25 marca 2002 r., nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych - oceniło Ministerstwo Infrastruktury w uzasadnieniu.

wkr/ je/

Reklama