"Chcieliśmy zakomunikować rzecz niezwykle ważną, ona może w skali środków nie jest gigantyczna, ale pokazuje skuteczność działań w segmencie, który parę lat temu w ogóle nie był znany. Wczoraj Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF) na projekty, które będą dofinansowane ze środków bezpośrednio KE. (...) Z budżetu 300 mln euro przy tym rozstrzygnięciu Polska wygrała 47 mln euro - to jedna szósta z puli dla wszystkich krajów europejskich. Na 100 projektów, które tam konkurowały, wygrało pięć z Polski" - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda na konferencji prasowej zorganizowanej w piątek na Dworcu Łódź Fabryczna.

Dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę przyznano pięciu projektom z Polski. Kolejne dwa znalazły się na liście rezerwowej i otrzymają dofinansowanie pod warunkiem pozyskania brakujących środków krajowych.

Jak zauważył Buda, dwa ze zwycięskich projektów związane są bezpośrednio z Łodzią. Jeden dotyczy dokumentacji projektowej dla budowy tunelu dalekobieżnego pod miastem na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), a drugi dokumentacji przedprojektowej dla nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa - Łódź Niciarniana oraz Sieradz Północny - Poznań; również jest to inwestycja związana z CPK.

Pozostałe dofinansowane projekty to prace na linii kolejowej Rzeszów - Medyka (PKP PLK) oraz prace przygotowawcze dla rozbudowy infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia. KE przeznaczy na nie łącznie ponad 26 mln euro, natomiast ponad 18 mln euro zarezerwowano na prace na linii kolejowej E59 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Chałupki.

Jak zauważył wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, pozyskane środki nie wynikały z polskiego "koszyka narodowego" w UE, lecz były pieniędzmi, o które trzeba było konkurować z projektami z całej Europy.

"Okazało się, że w merytorycznej konkurencji projekty polskie są najlepsze i wygrywają. Polska zdobywa największa pulę środków, a w ramach Polski również CPK. To pokazuje, że program inwestycyjny CPK jest postrzegany również na arenie europejskiej jako program najwyższej jakości" - zaznaczył Horała.

Wiceminister przypomniał, że w Łodzi trwa już budowa tunelu średnicowego dla kolei konwencjonalnej. Dzięki projektowi CPK zostanie on uzupełniony o drugi tunel, służący przejazdom kolei dużych prędkości.

"Dzięki tej inwestycji to miejsce - Dworzec Łódź Fabryczna, który obecnie jest dworcem końcowym i nie generuje zbyt dużego ruchu pasażerów - będzie miejscem, przez które przebiegał będzie cały ruch na osi wschód - zachód (...) Będzie tu tętniło życie, będzie więcej pasażerów, którzy łatwiej będą mogli z Łodzi i przez Łódź na cały świat podróżować" - wyjaśnił wiceminister infrastruktury.

Dodał, że w przypadku tunelu rozstrzygnięto już przetarg na jego projektowanie. Z kolei drugi projekt dotyczący linii Warszawa - CPK - Łódź - Sieradz - Poznań jest również zaawansowany.

"Chciałbym podkreślić wyraźnie, że są to środki dodatkowe, które wygraliśmy dla Polski. Program CPK jest tak atrakcyjny z punktu widzenia KE i funduszy europejskich, z punktu widzenia Zielonego Ładu, że jest narzędziem uzyskiwania dla Polski środków, które w innym przypadku trafiłyby do innych krajów Europy. A tak możemy je inwestować w kraju z korzyścią dla naszej gospodarki i mieszkańców" - podkreślił Horała.