Podpisaniu umowy towarzyszył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który mówił o wielu inwestycjach, zarówno kolejowych jak i drogowych w Polsce. "Potrzebne są inwestycje, dzięki którym odbudowujemy zdegradowaną przez ostatnie 30 lat infrastrukturę kolejową; to nie tylko szlaki kolejowe, ale i przystanki kolejowe” – powiedział Adamczyk.

Minister dodał, że w tej części Polski nie tylko są realizowane inwestycje kolejowe, ale także drogowe. Szef resortu infrastruktury wspomniał o budowie drogi Via Baltica, która ma być gotowa w 2023 roku. Dodał, że wówczas będzie można przejechać drogą ekspresową od polsko-litewskiej granicy do Ostrowii Mazowieckiej i dalej do Warszawy.

„Dzisiaj, tutaj w Ełku możemy powiedzieć: przyszedł czas na inwestycje w Polsce Wschodniej” – mówił minister.

Prezes Polskich Kolei Państwowych Polskie Linie kolejowe Ireneusz Merchel poinformował, że w Ełku powstanie dodatkowo Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym.

Reklama

„Efektem podpisanej dziś umowy na przebudowę stacji w Ełku będzie lepsza dostępność do kolei, wzrost atrakcyjności podróży pociągiem oraz poprawa konkurencyjności kolei jako transportu najbardziej ekologicznego. Poprawi się również system komunikacji w mieście na styku dróg i torów” – powiedział prezes Merchel.

Minister Adamczyk dodał, że Ełk staje się kolejnym ważnym węzłem komunikacyjnym. „To dzisiaj, jeszcze po części wykluczony komunikacyjnie region staje się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w kraju” – mówił Adamczyk.

Inwestycja planowana jest do końca 2023 roku. Pasażerowie zyskają komfortową stację Ełk. Wszystkie trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone, co znacznie ułatwi dostęp do pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwiej skorzystają z kolei. Na każdym z peronów będą windy. Zamontowane zostaną nowe wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie i nagłośnienie ułatwią orientację na stacji. Dla osób niewidzących lub słabowidzących przewidziano ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a.

Na przystanku Ełk Szyba Wschód zaplanowano budowę dwóch jednokrawędziowych peronów o długości 200 m. Stacja Ełk Towarowy będzie mogła przyjmować pociągi o długości 740 m.

W zakresie inwestycji w Ełku przewidziano m.in. wymianę ok. 45 km torów, sieci trakcyjnej oraz 118 rozjazdów. Wzrost bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym zapewnią dwa nowe wiadukty kolejowe nad ul. Towarową i ul. Kolejową. Przyjęte rozwiązanie znacznie usprawni komunikację w mieście.