"Przebieg kariery zawodowej:  2016-2018 PZU Zdrowie, członek zarządu (od maja 2017, a wcześniej dyrektor pionu operacyjnego) odpowiedzialny za tworzenie strategii rozwoju biznesu opieki medycznej w ramach Grupy PZU, 2010-2016 PZU SA i PZU Życie, dyrektor programu transformacji, odpowiedzialny za koncepcję biznesową, strategię rozwoju sprzedaży i obsługi oraz przeprowadzenie transformacji organizacji do nowego modelu kontaktów z klientami, 2009 - do chwili obecnej Ampli Management Consultants, założyciel i pierwszy prezes firmy, aktualnie nieoperacyjny wspólnik, 2007-2008 Multimedia Polska, dyrektor zarządzający sprzedażą, obsługą, marketingiem i informatyką, 2002-2007 Multimedia Polska, dyrektor zarządzający sprzedażą, obsługą, marketingiem i informatyką, 2002-2007 Orange (PTK Centertel), dyrektor biura rynku hurtowego" - czytamy w komunikacie. 

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.

(ISBnews)