"W związku z dokonaną już zmianą na stanowisku prezesa zarządu oraz nadchodzącym upływem kadencji zarządu w dotychczasowym składzie, Rada Nadzorcza dokonała rekonstrukcji jego składu oraz powołała zarząd nowej kadencji" - czytamy w komunikacie. 

Poza Zbigniewem Stopą w skład zarządu weszli Waldemar Bernaciak - zastępca prezesa ds. handlu i logistyki; Yves, Marie, Gerard, Roger de Bazelaire de Boucheporn - zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych; Krzysztof Szlaga - członek zarządu ds. zakupów i inwestycji oraz Krystyna Borkowska - zastępca prezesa – główny księgowy. 

Zbigniew Stopa jest związany ze spółką od 28 lat, a od 2006 r. jest członkiem jej zarządu, a przez ostatnie cztery miesiące pełnił obowiązki prezesa zarządu.

LW Bogdanka, notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - przewiduje, że realizacja jej planowanych inwestycyjnych pozwoli zwiększyć udział na rynku węgla kamiennego w Polsce do 12% w 2014 roku. W 2011 r. spółka odnotowała 1,3 mld zł skonsolidowanych przychodów.