Z rynkiem kapitałowym Danielak związany jest od 1997 r., kiedy zaczął pracować w Domu Maklerskim Penetrator. W Aegon PTE jest zatrudniony od 1999 r.

Przez pierwsze trzy lata zajmował się w spółce analizą finansową firm giełdowych. Od 2002 r. zarządza częścią dłużną portfela Aegon OFE.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora działu zarządzania aktywami. Objęcie przez niego stanowiska w zarządzie PTE wymaga jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego.