"Kaps Investment (żądający) osiągnął [...] w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TelForceOne [...] ogłoszonego przez żądającego około 89,9% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. W dacie ogłoszenia żądania, żądający wraz z podmiotem dominującym panem Sebastianem Sawickim posiadają łącznie 7 468 217 akcji spółki, reprezentujących łącznie około 91,12% kapitału zakładowego spółki, które uprawniają żądającego wraz z podmiotem dominującym do wykonywania łącznie około 91,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie."W związku z powyższym żądający [...] żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki posiadających 727 631 akcji spółki, reprezentujących łącznie około 8,88% kapitału zakładowego spółki, które uprawniają do wykonywania łącznie około 8,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji" - czytamy dalej. Cena wykupu jednej wykupywanej akcji wynosi 3,1 zł. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu przypada 9 grudnia 2016 roku, a dzień wykupu - 14 grudnia 2016 roku, podano również.

W październiku Sebastian Sawicki wraz z podmiotem zależnym Kaps Investment wezwali do sprzedaży ok. 1 141 461 akcji spółki TelForceOne, reprezentujących 13,93% głosów po 3,1 zł za akcję.

Wcześniej spółka podawała, że nie wyklucza wycofania akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do końca 2016 roku.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)