Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, ASEE, Budimex, Celon, Pharma, Emperia, Ergis, GTC, JSW, Lotos, LSI Software, Marvipol, Medicalgorithmics, Mercator, Neuca, Pelion, OEX, Robyg, Sanok, Synthos, Trakcja, Vistula.

Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Eurocash, Pekao, Radpol.

"W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o 1,1 pkt proc." - czytamy w raporcie.

Od początku br. portfel DM BOŚ przyniósł dodatnią bezwzględną stopę zwrotu w wysokości 52,2% (wobec 4,2% wzrostu indeksu WIG), która okazała się wyższa o 48 pkt proc. względem poziomu referencyjnego.

Licząc od momentu powstania (czyli od końca marca 2008 r.) DM BOŚ ocenia wyniki portfela jako bardzo dobre, a bezwzględna stopa zwrotu wyniosła 5 985,1% (w porównaniu do wzrostu indeksu WIG o 1%), co oznacza, że w ciągu ostatnich 104 miesięcy jego portfel przekroczył poziom referencyjny o 5 884,1 pkt proc., podał broker.

(ISBnews)