"Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 8%. Oprocentowanie obligacji A wypłacane będą w okresach kwartalnych (3-miesięcznych)" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii A będą miały formę dokumentu. Okres zapadalności obligacji 24 miesiące. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 16 stycznia 2018 roku. Zostaną zabezpieczone hipoteką umowną na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubin na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności deweloperskiej w obszarze budowy i sprzedaży lokali budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, w szczególności na wykup kolejnych działek, przygotowanie szczegółowej, kompleksowej koncepcji całego osiedla, przeprowadzenie dalszych podziałów geodezyjnych, wykonanie projektów architektonicznych, przygotowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę, wstępne prace budowlane z wylaniem płyt fundamentowych, inwestycje marketingowe w celu sprzedawania działek wraz z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę lokalnym deweloperom i klientom indywidualnym, prowadzenie dalszych prac budowlanych oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej spółki, podano także.

Spółka zamierza skupić się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie jej zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach.

"Pierwszym miastem, gdzie emitent planuje rozpocząć inwestycje jest Lubin (woj. dolnośląskie). W ocenie emitenta nowe miejsca pracy w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej i wysokie zarobki w głównym pracodawcy w regionie (KGHM Polska Miedź S.A.) wpłyną na zwiększony popyt na mieszkania" - czytamy dalej.

Przydział i objęcie obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 19 stycznia 2017 r., podano także.

Nowym przedmiotem działalności Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego jest wznoszenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych.

(ISBnews)