Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-12-23 5455,75 -0,9% -7,0% 15,9% 16,3%
Miedź 3M USD/t 2016-12-23 5469,00 -0,9% -7,0% 16,2% 16,6%
Ołów spot USD/t 2016-12-23 2051,75 -2,4% -14,0% 14,2% 17,0%
Ołów 3M USD/t 2016-12-23 2073,00 -2,4% -13,3% 15,6% 18,9%
Aluminium spot USD/t 2016-12-23 1733,25 -0,3% -1,4% 15,5% 13,1%
Aluminium 3M USD/t 2016-12-23 1719,00 -0,2% -2,2% 14,1% 12,1%
Cyna spot USD/t 2016-12-23 21229,00 0,8% 0,5% 45,5% 45,7%
Cyna 3M USD/t 2016-12-23 21100,00 0,8% 0,8% 45,0% 45,0%
Nikiel spot USD/t 2016-12-23 10353,75 -3,0% -10,1% 17,9% 20,4%
Nikiel 3M USD/t 2016-12-23 10410,00 -3,0% -9,9% 18,0% 20,5%
Cynk spot USD/t 2016-12-23 2562,25 -2,0% -8,7% 60,9% 67,0%
Cynk 3M USD/t 2016-12-23 2577,00 -2,0% -8,6% 60,2% 66,4%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-12-23 242,40 0,0% -21,5% 210,0% 210,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2016-12-23 68,55 -0,1% 6,8% 54,7% 55,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-12-23 601,50 -1,2% 9,1% 25,1% 24,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-12-23 555,50 -1,3% 9,9% 68,3% 67,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-12-23 502,75 -1,0% 8,6% 45,3% 41,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-12-23 470,66 -0,7% 8,1% 51,1% 47,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-12-23 308,25 0,0% 15,6% 139,0% 131,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-12-23 300,00 0,0% 15,5% 139,0% 133,9%

(PAP)