"Podstawową sprawą dla marszałka Sejmu jest to, żeby posiedzenie odbyło się na Sali Posiedzeń. Jednoczenie, jeżeli sytuacja będzie nerwowa, jeżeli nielegalny protest będzie trwał, trzeba zapewnić normalne obrady w innym miejscu, czyli w Sali Kolumnowej" - powiedział PAP Grzegrzółka.

"Ona jest przystosowywana do tego, żeby można było normalnie w niej pracować, mimo wyjątkowych okoliczności" - dodał.

Jak poinformował, dostępne będzie jedno wejście do Sali Kolumnowej - będzie to wejście główne. Sala będzie przygotowana na przyjęcie wszystkich 460 posłów. Stąd wynika potrzeba ustawienia dodatkowych stołów i krzeseł.

Kancelaria Sejmu zapewni też elektroniczny system do głosowania. "Posłowie będą mogli głosować przy pomocy urządzeń. Otrzyma je każdy poseł, tak by ewentualna praca Izby odbyła się bez żadnych problemów i nieporozumień" - powiedział PAP dyrektor biura prasowego. (PAP)