Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-01-10 5736,00 3,0% -1,5% 3,9% 28,0%
Miedź 3M USD/t 2017-01-10 5758,00 3,0% -1,2% 4,0% 28,4%
Ołów spot USD/t 2017-01-10 2172,75 3,9% -5,9% 8,7% 34,5%
Ołów 3M USD/t 2017-01-10 2189,00 3,8% -5,6% 8,6% 35,0%
Aluminium spot USD/t 2017-01-10 1757,50 1,3% 0,2% 3,1% 18,2%
Aluminium 3M USD/t 2017-01-10 1749,00 1,3% -0,1% 3,3% 17,2%
Cyna spot USD/t 2017-01-10 21175,00 0,1% 0,5% -0,1% 54,1%
Cyna 3M USD/t 2017-01-10 21150,00 0,1% 1,1% 0,1% 53,8%
Nikiel spot USD/t 2017-01-10 10562,00 2,2% -7,5% 6,0% 23,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-01-10 10615,00 2,2% -7,5% 5,9% 24,0%
Cynk spot USD/t 2017-01-10 2700,75 2,0% 0,3% 5,6% 80,5%
Cynk 3M USD/t 2017-01-10 2720,00 2,0% 0,3% 5,6% 80,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-01-10 188,40 -6,4% -33,6% -16,6% 145,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-01-10 64,85 6,3% 3,2% -7,7% 62,5%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-01-10 601,00 -1,2% 3,1% -3,1% 30,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-01-10 555,00 -1,3% 3,4% -3,3% 79,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-01-10 502,00 -1,8% -0,5% -3,6% 59,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-01-10 468,25 -2,2% -0,1% -4,7% 66,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-01-10 301,50 -2,4% 2,3% -4,7% 131,9%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-01-10 293,25 -2,4% 2,2% -4,8% 146,4%

(PAP)