"Przeprowadziliśmy ostatnio emisję certyfikatów, która przyniosła 20 mln zł. Liczymy, że ten produkt będzie się systematycznie sprzedawał. Widzimy dobre perspektywy przed finansowaniem mezzanine, gdyż w mojej ocenie banki mogą się sukcesywnie wycofywać z finansowania średnich spółek i tutaj będzie otwierać się przestrzeń do finansowania mezzanine, czyli hybrydy długu i kapitału" - powiedział Konopiński podczas spotkania z dziennikarzami.

Według jego słów, fundusz może przeprowadzić 2-3 transakcje w tym roku. CFO PEManagers ocenił, że potencjalne transakcje mezzanine mogą wynosić od 10 do 50 mln zł. Kolejne emisje certyfikatów mogłyby odbywać się kwartalnie o zbliżonej wartości do niedawnej emisji.

"Finansowanie mezzanine to instrument hybrydowy z częścią dłużną i akcyjną. Jest to finansowanie z reguły podporządkowane pod dług bankowy. Wymaga aktywnego zaangażowania w spółkę z naszej strony. Finansowanie to może być wsparciem przy M&A, wzroście biznesu, szczególnie kiedy bank nie jest już chętny do udzielania lewaru. Może również odgrywać rolę pomostowego finansowania przed IPO na giełdzie" - wymienia Konopiński.

Wskazał ponadto, że korzystne dla właścicieli spółki jest minimalne rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy i optymalizacja kosztu kapitału oraz zwrotu na nim.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)