Z kolei łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, według NBP, w listopadzie ub.r. było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł.

W listopadzie 2016 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,3 mld zł) - poinformował bank centralny. "Eksport towarów wyniósł 69,9 mld zł i był wyższy o 5,1 mld zł (tj. o 7,9 proc.) niż w tym samym miesiącu 2015 r. Import towarów wzrósł o 6,2 mld zł (tj. o 9,8 proc.) do poziomu 69,5 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł. W listopadzie 2015 r. również było ono dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł" - podał NBP.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,6 mld zł i, w porównaniu z listopadem 2015 r., zwiększyły się o 1,8 mld zł (tj. o 11,5 proc). Wartość rozchodów wyniosła 13,3 mld zł i zwiększyła się o 1,4 mld zł (tj. o 11,8 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r." - poinformował bank centralny.

Z kolei saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,1 mld zł. Na wartość tego salda, dodał NBP, wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,3 mld zł). "W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł" - głosi komunikat. (PAP)