Projekt ustawy z poprawkami poparło 11 posłów; przeciwko było trzech posłów; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski powiedział PAP, że zgłoszone w środę poprawki upoważniają Komisję Weryfikacyjną do przyznania od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.

"Jest to związane z faktem, że błędne decyzje reprywatyzacyjne nie miały tylko konsekwencji wobec Skarbu Państwa, czy miasta stołecznego Warszawy, ale niejednokrotnie wywoływały niekorzystne konsekwencje wobec lokatorów, którzy byli zmuszeni do opuszczenia mieszkań, często z pominięciem obowiązujących przepisów, bo stosowano groźby, przemoc fizyczną" - podkreślił poseł.

Robert Kropiwnicki (PO) w rozmowie z PAP ocenił, że "to dość ciekawe rozwiązanie". Ale - zaznaczył - odbędzie się ono na koszt miasta Warszawy. "Łatwo rząd rozdaje nie swoje pieniądze. W moim odczuciu może to naruszać autonomię samorządu Warszawy" - zaznaczył poseł.

Projekt ustawy o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapisano w nim, że powołana ustawą komisja weryfikacyjna ma być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego".

W skład komisji ds. reprywatyzacji wejdzie przewodniczący - wiceminister sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji - powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, złożony w porozumieniu z MSWiA, oraz 8 członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm. (PAP)