"Zysk w kwocie 46 982 426,75 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach walnego. 

Stelmet odnotował 68,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/ 2016 (1 października 2015 - 30 września 2016) wobec 80,84 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem (łącznie przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej oraz akcjonariuszom mniejszościowym) wyniósł odpowiednio: 67,49 mln zł wobec 80,02 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2015/2016 wyniósł 46,98 mln zł wobec 128,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. 

(ISBnews)