Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 5,4% r/r, a pozapłacowe o 5% r/r.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 3,9%, w sektorze budownictwa 5,3%, zaś w usługach sięgnął 4,8%.

W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się w IV kw. 2016 r. o 1,7% r/r. 

Rosną koszty zatrudnienia w strefie euro

Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły w IV kw. 2016 r. o 1,6% r/r (po wzroście o 1,4% r/r w poprzednim kwartale), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się o 1,7% r/r w IV kw. 2016 r. (wobec wzrostu o 1,8% r/r w III kw. b.r.), podano w komunikacie.

W IV kw. 2016 r. w strefie euro koszty płacowe zwiększyły się o 1,6% r/r, a pozapłacowe - o 1,5% r/r. W całej UE było to odpowiednio: +1,8% i +1,5%, podał też Eurostat.