Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 9,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,45 mln zł wobec 34,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 712,11 mln zł w 2016 r. wobec 752,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 47,87 mln zł wobec 28,99 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ubiegłoroczne przedsięwzięcia stanowią ważny impuls do dalszego dynamicznego rozwoju i otwierają przed nami nowe perspektywy. W naszej grupie pracują ludzie, które pamiętają czasy największej świetności żeglugi śródlądowej w Polsce. Z dużą atencją i nadzieją obserwujemy działania rządu na rzecz rewitalizacji polskich dróg rzecznych, które mają szansę na nowo przywrócić skalę żeglugi na polskich rzekach" – napisał prezes Zbigniew Nowik w liście do akcjonariuszy.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2015 r. miała 752 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)