Zgodnie z komunikatem dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2016 r. 54,4 proc. PKB. wobec 51,1 proc. PKB na koniec 2015 r.

Urząd poinformował, że dane te prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) jako tzw. notyfikację fiskalną.