Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w analizowanym okresie: 2,0 proc. rdr.

Narodowy Bank Polski podał, że w marcu, w relacji rok do roku, inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,2 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,1 proc., wobec 0,9 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc., wobec 0,3 proc. miesiąc wcześniej; tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,4 proc., wobec 1,3 proc. miesiąc wcześniej. (PAP Biznes)