- Każdy z pracowników otrzyma 105 zł podwyżki. Z tego 10 zł trafi do dyspozycji dyrektora poszczególnego zakładu a drugie o 10 zł zadecyduje dyrektor generalny – mówi „DGP” jeden ze związkowców obecnych podczas negocjacji.

To zdaniem przedstawiciela załogi bardzo sprawiedliwy podział. Jak zaznacza, dyrektorzy zakładów najlepiej wiedzą, który pracownik przykłada się do zadań i zasłużył n premię a który nie. O rozdysponowaniu pozostałych 10 zł będzie decydować dyrektor generalny więc wśród załogi nie będzie poczucia, że w całości premie trafią do ulubieńców kadry zarządzającej.

W piątek porozumienie w sprawie płac parafowali przedstawiciele zarządu spółki i wszystkich działających w niej 14 organizacji związkowcach.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, parafowany dokument zostanie do końca miesiąca podpisany. Nie ma jednak zagrożenia, że któraś ze stron z ustaleń się wycofa.  - Każdy związek był dziś obecny i każdy z jego przedstawicieli zgodził się z założeniami porozumienia – dodaje.

Do końca kwietnia, szefowie związków zawodowych przedstawią na zebraniach zarządów dokument by przewodniczący mogli go podpisać.

Oprócz podwyżek, załoga Mittala otrzyma też roczną premię w wysokości 1,3 tys. zł. Będzie ona wypłacana w trzech ratach. 500 zł w lutym, drugie tyle w sierpniu a pozostałe 300 zł pracownicy otrzymają w grudniu, gdy będzie już znany wynik EBITDA całej spółki. Jeśli będzie dobry, maksymalnie pracownicy Mittala będą mogli otrzymać 360 zł.

Dodatkowo, związkowcy wywalczyli podniesienie wysokości najniższego wynagrodzenia w firmie. Z 2,1 tys. zł obecnie na 2,3 zł., od tego roku.

- Zarząd spółki obiecał również wyrównać nam wynagrodzenia za miesiące przepracowane w tym roku – mówi związkowiec. Ważniejszą deklaracją pracowników jest jednak to, że premie w wysokości 7 proc., za minione miesiące będą także naliczane według nowej stawki. Jeśli, ktoś pracuje w zakładach Mittala dłużej niż 5 lat (ponad 90 proc. załogi) jest już objęty tzw. Kartą Hutnika, dzięki czemu po każdym przepracowanym roku do podstawowej stawki premii dolicza się mu 1 proc., za każdy przepracowany rok, do maksymalnie 26 proc. Takie osoby otrzymają proporcjonalnie większe premie.

Negocjacje płacowe toczyły się od ponad miesiąca. Zgodnie z Zakładowym Zbiorowym Układem Pracy, związkowcy przedstawili propozycje władzom spółki już w październiku. Wówczas wnioskowali o 140 zł podwyżki.

W Arcelor Mittal w Polsce, pracuje ok 11 tys. osób. Spółka posiada pięć zakładów: w Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i Krakowie.
Firma jest czołowym producentem stali na świecie i największym w Polsce.