"Począwszy od 2014 roku kładziemy bardzo mocny nacisk na rozwój działalności Grupy Famur na rynku tureckim. Regularnie uczestniczymy w najważniejszych targach górniczych oraz systematycznie budujemy relacje z największymi uczestnikami rynku górniczego w Turcji. W marcu 2015 roku wzięliśmy także udział w jednej z największych w ostatnich latach misji gospodarczych polskiego MSZ, która miała miejsce właśnie w tym kraju. Wymiernym efektem podejmowanych przez nas działań było podpisanie kilku kontraktów na kompleksową dostawę naszych rozwiązań do tamtejszych kopalń. Kolejna umowa realizowana dla Imbat Madencilik jest realnym przykładem dalszego pogłębiania i rozszerzania naszej współpracy z rynkiem tureckim" - skomentował prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

W ramach współpracy z Imbat Madencilik, Famur dostarczył już do kopalni Imbat szereg maszyn, w tym kombajny ścianowe KGS-245N, obudowy zmechanizowane FRS 16/26 oraz przenośniki zgrzebłowe PSZ-750, podano również.

Spółka Imbat Madencilik prowadzi działalność m.in. w branży górniczej i energetycznej. Zarządza kopalnią węgla brunatnego Imbat, a także zakładem oczyszczania węgla zlokalizowanymi w tureckim rejonie Soma. Firma zatrudnia 4 250 górników oraz 240 osób personelu technicznego. Osiąga zdolność produkcyjną w wysokości 4,5 mln ton węgla rocznie. Obecnie Imbat Madencilik prowadzi proces zmiany konwencjonalnego systemu wydobycia na całkowicie zmechanizowany, tak aby w przyszłości roczna produkcja węgla mogła wynieść 6 mln ton.

Kolejny kontrakt podpisany w Turcji to element realizacji strategii rozwoju spółek Grupy Famur opartej o program ekspansji zagranicznej Go Global. Obecny udział eksportu w przychodach Famuru jest znaczący, ale celem spółki jest jego dalszy, systematyczny wzrost, podkreślono.

"Zwiększanie zaangażowania Famuru, nie tylko w Turcji, ale również na innych rynkach, pozwala nam spełniać założenia sprzedażowe oraz uzyskiwać kolejne kompetencje, dzięki którym umacniamy naszą pozycję na międzynarodowym rynku dostawców sprzętu i usług dla przemysłu wydobywczego. Dzisiejsza sytuacja na globalnym rynku górniczym wskazuje na ożywienie inwestycyjne, czego przykładem mogą być podpisane kilka tygodni temu kontrakty w Rosji. Potwierdzeniem polepszenia koniunktury w branży górniczej jest fakt, że otrzymujemy coraz więcej zapytań z różnych rynków" - podsumował Bendzera.

W ubiegłym tygodniu Bendzera poinformował ISBnews, że celem spółki jest, by w ciągu 5 lat 50% przychodów pochodziło ze sprzedaży eksportowej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)