Marvipol rekomenduje wypłatę 0,41 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Marvipolu zarekomendował przeznaczenie 17,04 mln zł na wypłatę dywidendy za 2016 r., co daje 0,41 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Zarząd giełdowego holdingu rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2016 r. 17 mln zł, stanowiących 40% znormalizowanego (oczyszczonego z transakcji wewnątrzgrupowych) zysku wypracowanego przez segment motoryzacyjny Grupy. Rekomendacja jest zgodna z przyjętą w 2016 r. polityką dywidendową Grupy, która zakładała wypłatę akcjonariuszom 40% znormalizowanego zysku wypracowanego przez segment motoryzacyjny w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Zakładając wypłatę dywidendy w rekomendowanym wymiarze, stopa dywidendy wyniesie w 2017 r. 3,1%, podano także.

"Kondycja finansowa Grupy Marvipol pozwala nam równolegle realizować cele strategiczne, dynamicznie rozwijając działalność deweloperską i motoryzacyjną, oraz systematycznie dzielić się coraz większą częścią zysku wypracowanego przez biznes motoryzacyjny. W 2016 r. wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 11 groszy na akcję, przeznaczając na ten cel równowartość 25% zysku netto segmentu motoryzacyjnego. W 2017 r. wartość dywidendy wzrosła o 170%, tak dzięki dynamicznemu wzrostowi zysków segmentu, jak i wyższemu odsetkowi zysku przeznaczonego do podziału" - skomentował prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

"Przyjęta w 2016 r. strategia zakłada, iż rokrocznie będziemy zwiększać część zysku segmentu motoryzacyjnego przeznaczonego do podziału, aż do 80% zysku, co w połączeniu z dynamicznym wzrostem wyników finansowych segmentu powinno zwiększyć zainteresowanie akcjami Marvipol ze strony inwestorów szukających na GPW atrakcyjnych spółek dywidendowych" - przypomniał także prezes.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2016 r. spółka miała 892 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)