"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w marcu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w marcu eksport z Polski wyniósł 17,435 mld euro. Był więc o 15,9 proc. większy od notowanego w lutym i jednocześnie o 12,6 proc. większy niż w marcu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 74,782 mld, tj. o 15,3 proc. więcej niż w lutym i równocześnie o 12,5 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami" - napisano w komunikacie Korporacji.

W ocenie autorów komentarza, marzec jest miesiącem, w którym zazwyczaj aktywność gospodarcza rośnie.

"Jeśli owo uśpienie dotyczy mniej stycznia, a bardziej lutego (jak miało to miejsce w bieżącym roku) to marzec prezentuje się wtedy dość okazale. Jest to naturalne. Handel szykuje się bowiem do obrotów związanych ze świętami i zmianą sezonu z zimowego na wiosenny - i co warto podkreślić - nie tylko w grupie odzież i obuwie, ale również w licznych innych działach" - napisano.

"Przemysł natomiast, po podsumowaniu zamówień na rok bieżący, zaczyna intensywnie gromadzić surowce i półprodukty niezbędne do realizacji owych zleceń. Tegoroczny początek roku był inny niż roku poprzedniego, kiedy to po bardzo słabym styczniu i okazałym lutym, wzrost marcowy nie wydawał się szczególnie imponujący. W konsekwencji obserwowana obecnie dynamika roczna sprzedaży ulegnie sporej zmianie z 3,8 proc. w lutym do 12,6 proc. w marcu. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu i handlu hurtowego za marzec" - dodano.

KUKE oczekuje, że w okresie marzec-maj 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 6,8 proc. w euro i 4,9 proc. w złotych.

"Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 191,0 mld euro tj. o 8,0 proc., a w statystykach złotowych do 813,0 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,4 proc." - napisano.

Dodano, że wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2014-2016 pokaźnych zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

"Wypada odnotować, że wbrew dość powszechnym odczuciom, w zakresie słabości dynamiki inwestycji (patrz sytuacja w inwestycjach infrastrukturalnych) sektor wytwórczy nawet w roku 2016 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej" - napisano.

"W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 208,8 mld euro tj. o 9,3 proc. więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 874,3 mld i będzie o 7,5 proc. większy niż w 2017" - dodano.