Zysk netto BGŻ BNP Paribas wzrósł r: r do 39,56 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 39,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 31,27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 466,82 mln zł wobec 435,42 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 127,83 mln zł wobec 123,04 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,60 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 72,31 mld na koniec 2016 r..

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 55,87 mln zł wobec 35,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Całkowite dochody Grupy w I kwartale 2017 roku wyniosły 113 859 tys. zł i były o 20 570 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Na wspomniany wzrost wpłynęły przede wszystkim: zwiększenie wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (o 13 953 tys. zł, tj. o 17,9% r/r) oraz wyższy poziom wypracowanego zysku netto (wzrost o 8 298 tys. zł, tj. o 26,5% r/r), głównie dzięki wyraźnej poprawie wyniku z działalności bankowej (+5,6% r/r) oraz spadkowi kosztów ogólnych" - czytamy w raporcie.

Podatek od instytucji finansowych wyniósł 52,1 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 31,7 mln zł rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości sięgnęły 86 mln zł wobec 77,3 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik ROE wyniósł w I kw. br. 2,6% wobec 2% rok wcześniej, wskaźnik koszty/ dochody (C/I) odpowiednio: 66,8% wobec 73,2%.

Łączny współczynnik kapitałowy spadł w I kw. br. o 0,2 pkt r/r do 14,3%, zaś współczynnik kapitału Tier 1 spadł o 0,5 pkt r/r do 11,1%.

Marża odsetkowa netto nie zmieniła się w ujęciu kwartalnym ani rocznym i wyniosła 2,6% w I kw. tego roku.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)