Analitycy spodziewali się wzrostu PKB kdk o 0,6 proc., po wzroście w IV kw. o 0,4 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w I kwartale o 1,7 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 1,7 proc., po wzroście w IV kw. o 1,8 proc.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w I kwartale o 2,9 proc. rdr po wzroście w IV kw. o 1,3 proc. Tu oczekiwano 2,8 proc. (PAP Biznes)