"Weszło w życie tzw. Binding Deal Memorandum (BDM - wiążące podstawowe warunki umowy) podpisane przez spółkę zależną emitenta Platige Films, Netflix Entertainment LLC (Netflix), Interborough Inc. (za pośrednictwem której usługi świadczy Sean Daniel) i Antimatter Inc. (za pośrednictwem której usługi świadczy Jason Brown). BDM określa główne warunki współpracy stron przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie ('The Witcher'). BDM weszło w życie wobec spełnienia warunków zawieszających, związanych z dokonaniem przez Platige Films zmian dotychczasowej umowy z Andrzejem Sapkowskim" - czytamy w komunikacie.

BDM określa podstawowe założenia produkcji pierwszego i kolejnych sezonów serialu o wiedźminie Geralcie. Platige Films przekaże do Netflix posiadane prawa umożliwiające wyprodukowanie serialu, jednakże Netflix nie jest zobowiązany do jego wyprodukowania, a rozpoczęcie produkcji będzie uzależnione od jego decyzji, zaznaczono w informacji. 

"W przypadku rozpoczęcia produkcji pierwszego sezonu Platige Films będzie świadczył (za pośrednictwem Tomasza Bagińskiego i Jarosława Sawko) wybrane usługi Executive Producer, wykona określone efekty specjalne, a Tomasz Bagiński zostanie zaangażowany jako jeden z reżyserów. Emitent wskazuje, że BDM jest dokumentem, który stanowi podstawę do dalszych rozmów dotyczących usług realizacji zdjęć filmowych i efektów specjalnych" - czytamy dalej. 

"W BDM określone zostały gwarantowane minimalne przychody Platige Films z tytułu świadczonych usług w przypadku realizacji pierwszego sezonu, które to przychody nie przekroczą 10% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2016. Ostateczna wartość projektu zależeć będzie od uzgodnionego zakresu usług" - czytamy dalej. 

Na mocy BDM Platige Films zobowiązał się do niekorzystania we wskazanych w BDM okresach wyłączności z żadnych praw, wynikających z zawartych uprzednio umów z Andrzejem Sapkowskim, w szczególności praw filmowych, wskazano także. 

Platige Image uznaje rozpoczęcie współpracy z Netflix za istotne z perspektywy działalności i strategii rozwoju studia polegającej na rozwijaniu oryginalnej własności intelektualnej z obszaru kulturotechu (przemysłu opartego na oryginalnym dorobku kulturowym, nowych technologiach i modelach biznesowych), zaznaczono również. 

Platige to artystyczny konglomerat, który od 15 lat tworzy silne wizualnie i zaawansowane technologicznie projekty dla świata reklamy, filmu, sztuki, edukacji i rozrywki. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)