"Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 2 500 000 akcji, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte lub umorzone" - czytamy w projekcie uchwały. 

Cena nabycia akcji własnych nie może być niższa niż 8 zł oraz wyższa niż 14 zł za jedną akcję, podano także.

"Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do dnia 31 maja 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych" - czytamy dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,25 mld zł w 2016 r. 

(ISBnews)