Zysk operacyjny wyniósł 46,32 mln zł wobec 38,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 910,34 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 707,36 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kw. 2017 r. 12,6% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r., podczas gdy w I kw. 2016 r. było to 8,4%" - czytamy w raporcie.

W I kw. 2017 r. grupa Dino zwiększyła stopień zaawansowania budowy nowych sklepów w stosunku do porównywalnego okresu 2016 r. Na koniec I kwartału 2017 r. grupa miała zabezpieczonych 389 lokalizacji pod dalszy rozwój. 121 działek było kupionych (101 rok temu), z czego na 58 trwały budowy (na 46 w I kw. 2016 r.). W przypadku kolejnych 268 działek grupa Dino miała podpisane umowy przedwstępne na ich zakup (209 na koniec marca 2016 r.), podano także.

"Pierwszy kwartał każdego roku, z uwagi na warunki atmosferyczne ograniczające prace budowlane, jest okresem o niższej liczbie otwarć sklepów, niż kolejne kwartały roku, w szczególności kwartały III i IV. W I kw. 2017 r. uruchomionych zostało 11 nowych sklepów Dino, na co dodatkowo niekorzystnie wpłynęła niższa temperatura powietrza niż w I kw. 2016 r., kiedy to zakończonych zostało 18 budów. W ocenie zarządu spółki niższa dynamika otwarć sklepów w I kw. 2017 r. w stosunku do I kw. 2016 r. nie będzie miała wpływu na wewnętrzny plan spółki dotyczący liczby otwarć w całym 2017 r. i na realizację jej celów strategicznych, wśród których jest m. in. przekroczenie liczby 1 200 sklepów do końca 2020 r. Na dzień 31 marca 2017 r. sieć Dino liczyła 639 marketów" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 8,48 mln zł wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Na koniec 2016 r. sieć Dino liczyła 628 supermarketów proximity wobec 511 rok wcześniej i 410 na koniec 2014 r. Sklepy sieci zlokalizowane są głównie w zachodniej części Polski, w mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast, w lokalizacjach dogodnych dla klientów. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2017 r. 

(ISBnews)