Akcjonariusze Trakcji zdecydują 27 czerwca o 0,5 zł lub 0,44 zł dywidendy: akcjęWarszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 27 czerwca, o wypłacie dywidendy w wysokości 0,5 zł lub 0,44 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

"Poniżej są dwie uchwały w sprawie podziału zysku. Pierwsza proponująca podział zysku zgodnie z opinią rady nadzorczej, a druga proponująca podział zysku zgodnie z wnioskiem zarządu" - czytamy w projektach.

Zgodnie z propozycją RN, zysk netto za 2016 r. w kwocie 28 698 634,86 zł zostanie przeznaczony: w kwocie 25 699 774,00 zł na wypłatę dywidendy, w kwocie 2 998 860,86 zł na kapitał zapasowy.

Zgodnie z propozycją zarządu, 22 615 801,12 zł miałoby trafić na wypłatę dywidendy, a 6 082 833,74 zł - na kapitał zapasowy.

Oba projekty ustalają dzień dywidendy na 5 lipca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2017 r.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)