"W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Wielton sprzedała 3 650 szt. naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze działalności marek Wielton, Viberti oraz Fruehauf. W porównaniu z wynikiem 1 911 szt. sprzedanych rok wcześniej oznacza to wzrost o ponad 90% w ujęciu rdr. Warto nadmienić, że raportowanie sprzedaży w I kw. 2016 roku nie uwzględniało wyniku spółki Fruehauf, który wyniósł 1 141 szt. W takim przypadku skumulowany wynik 2017 jest wyższy o 20% w ujęciu rdr." - czytamy w komunikacie.


Zysk operacyjny wyniósł 21,73 mln zł wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej.
"Rentowność na sprzedaży brutto wyniosła 13,3% i była niższa o 2,4 p.p. od ubiegłorocznej. Spadek rentowności podyktowany był zmianą struktury produktowej sprzedaży oraz konsolidacją wyników Grupy Fruehauf, która osiągnęła rentowność na poziomie 9,9%" - czytamy również.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,13 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 175,2 mln zł rok wcześniej.
"Wskaźnik długu netto do EBITDA względem poprzedniego roku zmniejszył się z 0,8 na koniec 2016 r. do 0,5 w ujęciu urocznionym 2017 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 1,3)" - czytamy także.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 9,5 mln zł wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 198 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)