Zysk netto Murapolu wyniósł 109,68 mln zł w 2016 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Murapol odnotował 109,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r., podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 123,42 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 486,9 mln zł w 2016 r.

Zaprezentowane dane zostały ustalone wg standardów sprawozdawczości finansowej stosowanej przez deweloperów, podała spółka.

"Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez naszych obligatariuszy, którzy oczekiwali zaprezentowania wyników finansowych całej Grupy Kapitałowej Murapol jako dewelopera, konsolidującego wszystkie podmioty kontrolowane, opracowaliśmy takie sprawozdanie finansowe pro-forma. Uzyskane w ten sposób cyfry, zbadane przez biegłego rewidenta, potwierdzają dobrą politykę inwestycyjną Grupy oraz trafność naszych decyzji biznesowych" – powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

"Zaprezentowane dane pozwalają także porównać wyniki wypracowane przez Grupę Murapol w ubiegłym roku z danymi finansowymi innych deweloperów" – dodał Sapota.

Wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego pro-forma Grupy Murapol wynikał z warunków emisji obligacji serii S, T, U, W, Z Murapol S.A. Przedstawione dane pro-forma pokazują sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Murapol, jakie kształtowałyby się w sytuacji gdyby spółka dominująca nie spełniała definicji podmiotu inwestycyjnego i konsolidowałaby wszystkie podmioty kontrolowane, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.

(ISBnews)