Oferta ZUE za 465,9 mln zł wybrana na modernizację linii Skarżysko-SandomierzWarszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Oferta ZUE, warta 378,8 mln zł netto (465,9 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz", przewidzianego do realizacji w ramach PO Polska Wschodnia, podała spółka.

"Kryteria oceny ofert stanowią: 1) całkowita cena brutto - waga: 60 %, 2) doświadczenie personelu - waga: 10 %, 3) dostępność linii kolejowej (czas zamknięć torowych) - waga: 30 %. Oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)