Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-07-10 5796,00 -0,1% 0,3% 4,9% 23,4%
Miedź 3M USD/t 2017-07-10 5824,00 -0,1% 0,3% 5,2% 23,6%
Ołów spot USD/t 2017-07-10 2302,50 1,0% 10,8% 15,2% 27,2%
Ołów 3M USD/t 2017-07-10 2320,00 1,0% 10,5% 15,1% 27,7%
Aluminium spot USD/t 2017-07-10 1883,00 -1,8% -1,0% 10,5% 13,9%
Aluminium 3M USD/t 2017-07-10 1897,00 -1,7% -0,5% 12,0% 14,1%
Cyna spot USD/t 2017-07-10 19993,00 1,6% 5,6% -5,7% 12,2%
Cyna 3M USD/t 2017-07-10 19880,00 1,6% 5,7% -5,9% 11,4%
Nikiel spot USD/t 2017-07-10 8961,50 0,9% 0,4% -10,1% -8,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-07-10 9000,00 0,9% 0,2% -10,2% -8,9%
Cynk spot USD/t 2017-07-10 2777,75 -0,5% 10,4% 8,6% 29,9%
Cynk 3M USD/t 2017-07-10 2780,50 -0,4% 9,8% 7,9% 29,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-07-10 155,10 0,0% 4,9% -31,4% 65,5%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-07-10 72,10 -0,6% 5,6% 4,8% 25,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-07-10 578,25 1,0% -2,4% -6,7% 13,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-07-10 532,25 1,0% -2,6% -7,3% 14,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-07-10 457,00 0,6% -1,8% -12,2% 5,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-07-10 421,00 1,5% 1,0% -14,3% 4,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-07-10 270,75 0,7% -4,8% -14,4% 15,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-07-10 270,25 0,8% 0,0% -12,3% 19,8%

(PAP Biznes)