Emisja akcji serii L Qumaka nie doszła do skutkuWarszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Emisja akcji serii L Qumaka, która miała charakter subskrypcji prywatnej nie doszła do skutku, poinformowała spółka.

"Zgodnie z uchwałą nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 roku spółka zamierzała dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 13 mln zł i tym samym zaoferować do 13 mln akcji serii L spółki po cenie 2,29 zł za akcję.[...] Zarząd informuje o niedojściu do skutku procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii L"- czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd podejmuje kroki do przeprowadzenia powtórnej emisji akcji, aby pozyskać kapitał na deklarowanym uprzednio przez zarząd poziomie ok. 30 mln zł, podano także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)