GetBack 

GetBack zakończył prace i analizy dotyczące nabycia większościowego pakietu akcji firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, podała spółka. "(...) w związku z prowadzonymi przez spółkę pracami nad rozważanym nabyciem przez spółkę większościowego pakietu akcji podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami, (...), biorąc pod uwagę aktualny stan prac oraz stanowisko negocjacyjne akcjonariuszy tego podmiotu co do możliwych warunków nabycia przez spółkę większościowego pakietu akcji tego podmiotu, zarząd w dniu 14 lipca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił zakończyć z chwilą podjęcia uchwały wszelkie prowadzone przez spółkę prace i analizy dotyczące, bądź związane z rozważanym nabyciem przez spółkę większościowego pakietu akcji tego podmiotu" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB) zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki GNB Auto Plan 2017 (SPV) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł, zabezpieczone na majątku, w szczególności na wierzytelnościach samochodowych, podał bank. "Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 500 000 000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV, w szczególności na wierzytelnościach wynikających z kredytów samochodowych. Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2% i WIBOR (3M). Spółka SPV jako emitent obligacji będzie dokonywała spłaty odsetek i kapitału każdego 16 dnia miesiąca" - czytamy w komunikacie. 

Mercor

Mercor odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w r.obr. 2016/2017 (kwiecień 2016 - marzec 2017) wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

X-Trade Brokers Dom Maklerski

X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ocenę nadzorczą regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez XTB w zakresie zarządzania ryzykiem. Spółce została przyznana ocena nadzorcza 3 [2,97] na 31 grudnia 2016 r., która nie pozwalałaby na ewentualną wypłatę dywidendy za 2017 rok, podał XTB. >>>> 

Mercator Medical

Mercator Medical miał szacunkowo 74,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 8% r/r) w II kw. br., 0,1 mln zł wyniku operacyjnego (spadek o 98% r/r), 2,2 mln zł EBITDA (spadek o 65% r/r) i 0,9 mln zł wyniku netto wobec 4,4 mln zł, podała spółka. >>>> 

PZ Cormay

PZ Cormay może rozpocząć proces wprowadzania analizatora biochemicznego Equisse do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane, podała spółka w komunikacie. >>>>  

Exillon Energy

Seneal International Agency Ltd, znaczący akcjonariusz Exillon Energy, uruchomiła wezwanie na zakup 10 265 akcji spółki, stanowiących 0,0064% udziałów w kapitale i głosach na WZA po cenie 7,15 zł za jedną, podał Exillon. >>>> 

Pelion

Pelion złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu, podała spółka. >>>>  

Cube.ITG

Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Cube.ITG z dniem 14 lipca 2017 roku, poinformowała spółka. >>>>  

Mirbud, JHM Development

JHM Development podpisał z Mirbudem umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych, poinformowała spółka. Wartość umowy wnosi 34 209 000 zł netto. >>>>   

Wasko

Wasko otrzymało od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej z Astaldi. Jej przedmiotem jest wykonanie systemu zarządzania tunelu i systemu zarządzania ruchem dla odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy. >>>> 

Bumech 

Konsorcjum Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych (lider), Bumechu, BEPRINŻ Strefy oraz jej spółek podpisało umowę z Polską Grupą Górniczą (Odział KWK "Murcki – Staszic") na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S na poziomie 500 m dla KWK "Murcki - Staszic", podał Bumech. >>>> 

GetBack

GetBack celuje w dywersyfikację geograficzną i rozważa wejście do Hiszpanii, poinformował prezes spółki Konrad Kąkolewski. W jego ocenie, korzystny byłby alians czołowych polskich firm, działających na rynku wierzytelności przy zakupach dużych zagranicznych portfeli. >>>> 

Alma Market

Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży, podała spółka. >>>> 

Lubelski Węgiel Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka złożyła do ministra środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "Ostrów" w obszarze górniczym "Ludwin", podała spółka. Bogdanka liczy na pozyskanie koncesji w 2017 roku. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał z LPP umowę na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Realizacja budynku biurowego LPP Fashion Lab w Gdańsku przy ul. Łąkowej", podała spółka. Wartość umowy wynosi 67,2 mln zł netto. >>>> 

ING Bank Śląski 

Agencja Moody's Investors Service podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, podał bank. >>>>