BBI Development: NSA umorzył postępowanie ze skargi dot. Centrum MarszałkowskaWarszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne ze skargi wniesionej przez podmiot sąsiadujący z terenem inwestycji Centrum Marszałkowska, realizowanej przez BBI Development, poinformowała spółka.

"BBI Development uzyskał informację od pełnomocnika procesowego spółki celowej realizującej projekt 'Centrum Marszałkowska' przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie (dawny DH Sezam), iż w dniu 27 lipca 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne ze skargi wniesionej przez podmiot sąsiadujący z terenem inwestycji. Powyższe oznacza, że prawomocnie zakończone zostało postępowanie kasacyjne, w którym skarżący podmiot domagał się uchylenia decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 marca 2014 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego 'Centrum Marszałkowska'" - czytamy w komunikacie.

Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie pozwolenia na budowę "Centrum Marszałkowska" jest obecnie nie tylko ostateczna i wykonalna, ale także prawomocna, co całkowicie eliminuje teoretyczne ryzyko związane z pozwoleniem na budowę wspomnianego projektu, który jest realizowany zgodnie z harmonogramem (planowane oddanie do użytku w 2 kwartale 2018), podano także.

W marcu ub.r. spółka celowa BBI Development podpisała z Korporacją Budowlaną Doraco - jako generalnym wykonawcą - umowę na budowę budynku "Centrum Marszałkowska". Wartość umowy to 83,53 mln zł netto.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)