W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były wyższe o 16,8 proc.

Cudzoziemcy na terenie Polski w II kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 83 proc. swoich wydatków w Polsce, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 13 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 4 proc.

Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 25 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 19 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 16 proc.).