Torpol miał 4,05 mln zł straty netto, 3,7 mln zł straty EBIT w I kw. 2018Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Torpol odnotował 4,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,7 mln zł wobec 3,49 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,22 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 64,35 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja finansowa grupy w szczególności wzrost przychodów netto ze sprzedaży wynika z wejścia w fazę realizacji portfela zamówień, co jest konsekwencją wysokiej aktywności spółki z grupy na polskim rynku kolejowym i pozyskaniem projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około 3,64 mld złotych netto (umowy podpisane w ubiegłym roku). Nieznacznie większa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży wynika przede wszystkim z braku kontraktacji spółki zależnej przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów stałych przez tą spółkę, co jest spowodowane bardzo niską aktywnością Bane NOR (Norweskie Koleje Państwowe). Pozostałymi czynnikami, które w znacznie mniejszym stopniu miały wpływ na rentowność realizowanego portfela była presja na wynagrodzenia kadry inżynierskiej i pracowników budowlanych oraz wzrost cen i kosztów transportu materiałów" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 1,52 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752,16 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)