Czym jest klasa średnia?

Pojęcie klasy średniej ewoluowało z biegiem wieków, dostosowując się do zmieniających się realiów ekonomicznych i kulturowych. Pierwotnie, w XIX wieku, termin ten odnosił się głównie do urzędników i mniejszych przedsiębiorców, czyli osób pomiędzy proletariatem a burżuazją.

Dziś, we współczesnym społeczeństwie, granice pomiędzy poszczególnymi grupami są mniej precyzyjne. Klasa średnia obejmuje aktualnie znacznie szerszą gamę zawodów, włączając w to osoby o różnorodnym wykształceniu, kompetencjach i zarobkach. Jednak osoby należące do tej grupy społecznej również znajdują się pośrodku hierarchii społecznej - charakteryzują się średnimi dochodami, pozwalającymi na zapewnienie godnego życia, ale mniejszymi, żeby można było określić je jako bogactwo. Badania CBOS wskazują, że aż 77% Polaków uważa się za część klasy średniej.

Reklama

Ile należy zarabiać, aby należeć do klasy średniej?

Podstawowym i najczęściej podawanym kryterium określającym przynależność do klasy średniej są zarobki. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), klasa średnia obejmuje gospodarstwa domowe, których dochody jednej osoby mieszczą się w przedziale 75-200 procent średnich zarobków kraju. W Polsce mediana zarobków w 2022 roku wynosiła 5701,62 zł brutto, co oznacza, że do klasy średniej należą osoby zarabiające od 4276 zł do 11403 zł brutto miesięcznie.

Co ciekawe, przynależność do klasy średniej nie jest determinowana wyłącznie przez dochody. Ważne są również takie aspekty jak rodzaj wykonywanej pracy, poziom kwalifikacji, miejsce w hierarchii zawodowej oraz kapitał kulturowy i społeczny. Klasa średnia to przeważnie osoby wykonujące pracę umysłową, menedżerowie oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.