Sejmowa komisja skarbu pozytywnie zaopiniowała we wtorek projekt ustawy budżetu na 2010 rok w części dotyczącej Ministerstwa Skarbu Państwa.

Schmid podkreśliła podczas posiedzenia komisji, że projekt budżetu resortu skarbu na 2010 r. przewiduje dochody w wysokości ponad 4 mld 68 mln zł, z czego 4 mld zł mają stanowić wpływy z dywidend spółek Skarbu Państwa. "Szczególnie chodzi o kluczowe spółki sektora finansowego - PKO BP, PZU, KGHM, PERN, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych" - dodała.

Resort planuje przyszłoroczne wydatki w wysokości 87 mln 271 tys. zł. Natomiast przychody z prywatyzacji w całym 2010 roku mają wynieść 25 mld zł.

Wiceminister poinformowała, że tegoroczne przychody z prywatyzacji osiągnęły dotychczas ok. 4,2 mld zł, a plan na ten rok zakłada ok. 12 mld zł.

"Proces prywatyzacji w 2010 roku będzie realizowany z większym wykorzystaniem takich instrumentów jak giełda lub aukcja, w drodze której może być zbywanych 100 proc. akcji spółki. Minister skarbu przy wszystkich procesach prywatyzacyjnych w sposób szczególny dobiera tryby prywatyzacji. Może to być przetarg, negocjacje, aukcja lub zbycie akcji poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Po dogłębnych analizach wybierany jest najlepszy tryb, najbardziej korzystny dla danej spółki Skarbu Państwa" - podkreśliła wiceminister.

Wyjaśniła, że do końca 2010 r. resort planuje całkowite zbycie akcji banków z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Dodała, że w przyszłym roku MSP przewiduje częściową prywatyzację Tauronu "poprzez zbycie pakietu akcji, pozwalającego zachować władztwo korporacyjne".

Poinformowała, że po przeprowadzeniu oferty publicznej Polskiej Grupy Energetycznej w listopadzie tego roku, resort przewiduje zbycie pakietu akcji spółki w 2010 r. w taki sposób, by Skarb Państwa zachował pakiet kontrolny. Ponadto w przyszłym roku ma zostać sprywatyzowana druga grupa chemiczna, w skład której wchodzą Zakłady Chemiczne Police oraz Zakłady Azotowe Puławy.

Schmid poinformowała, że resort analizuje, jakiej wielkości pakiet akcji kopalni Bogdanka mógłby sprzedać w 2010 roku. "Trwają w tej chwili analizy, które dadzą odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze (dla Bogdanki) i jakie pakiety MSP ewentualnie powinno sprzedać, a jakie pozostawić" - wyjaśniła.

Po czerwcowym debiucie Bogdanki minister skarbu Aleksander Grad zapowiadał, że resort zamierza sprzedać cały posiadany przez siebie pakiet akcji. Po ofercie publicznej Skarb Państwa ma 65,5 proc. akcji tej spółki.

Schmid poinformowała, że resort rozważa jeszcze w tym roku ponowne rozpoczęcie procesu prywatyzacji Enei. "Minister skarbu nie prywatyzuje za wszelką cenę - tylko i wyłącznie - żeby uzyskać wpływy do budżetu. Proces prywatyzacji Enei to pokazuje. Minister skarbu nie wyprzedaje poniżej wartości pereł narodowych" - podkreśliła.