Wcześniej resort podał, że zorganizuje w październiku 4 przetargi bonów skarbowych, oferując na nich za każdym razem papiery 52-tygodniowe o wartości 0,4-0,6 mld zł.

Na ostatnim przetargu, 19 października, ministerstwo sprzedało bony 52-tygodniowe o wartości 400,4 mln zł wobec oferty wynoszącej 400-600 mln zł. Popyt wyniósł 1824,55 mln zł. Średnia rentowność tych papierów wyniosła 4,260 proc., a cena minimalna 9585,38 zł.