W sierpniu wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych wzrosła o 1662,7 mln zł.

Wartość kredytów w walutach  we wrześniu miesiąc do miesiąca zwiększyła się o 5282,3 mln zł po wzroście o 15,4 mln zł w sierpniu. Natomiast wartość kredytów w złotych wzrosła o 2003,7 mln zł po sierpniowym wzroście o 1647,3 mln zł.