UOKiK ukarał firmę w grudniu 2007 roku. Uznał, że zawarła z 84 przedsiębiorstwami niedozwolone porozumienie, które ograniczało konkurencję na rynku sprzedaży hurtowej farb i lakierów. Zgodnie z tym porozumieniem w umowach dystrybucyjnych, dotyczących sprzedaży wyrobów produkowanych przez Tikkurila, były ustalane ceny sprzedaży towarów przez dystrybutorów. Według UOKiK stanowiło to naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zdaniem UOKiK w ten sposób w latach 2003-2006 Tikkurila ustalała ceny minimalne sprzedaży hurtowej farb i lakierów. Porozumienie obejmowało trzy marki wytwarzane przez spółkę - Polifarb Dębica, Beckers oraz Tikkurila. Urząd twierdzi, że tego typu praktyki są jednym z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Zakazane jest bowiem ustalanie cen oraz marż handlowych. UOKiK nałożył na Tikkurila Polska karę pieniężną w wysokości ok. 2 mln 172 tys. zł. Firma odwołała się od tej decyzji do SOKiK.

"W motywach ustnego uzasadnienia sąd stwierdził, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż ustalenia i ocena prawna zawarte w decyzji są prawidłowe, zaś nałożona na przedsiębiorcę kara nie jest wygórowana" - poinformował PAP we wtorek Konrad Gruner z biura prasowego UOKiK. Prezes firmy Tikkurila Polska Tapio Saarela poinformował we wtorek PAP, że "Tikkurila Polska S.A. nie jest usatysfakcjonowana werdyktem Sądu i będzie się od niego odwoływać".