Według metodologii GUS, stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 10,9 proc.

W strefie euro zgodnie z danymi Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 2009 roku 9,7 proc. wobec 9,6 proc. w sierpniu.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 9,2 proc. wobec 9,1 proc. poprzednio. Najwyższa była w Hiszpanii: 19,3 proc. i na Łotwie: 19,7 proc., a najniższa w Holandii: 3,6 proc.